Regulamin konkursu Drukuj
Wpisany przez S. Wiechowski   
niedziela, 01 kwietnia 2012 11:15

Wojewódzki konkurs literacki dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
"GRAJ, OPOWIADAJ I PISZ Z CUBES STORY"

Regulamin konkursu literackiego

1. Cele

 • rozwijanie literackich zamiłowań

 • trening pomysłowości i rozbudzanie wyobraźni

 • promowanie uczniów uzdolnionych literacko

 • popularyzowanie gier planszowych jako narzędzia edukacji

2. Organizatorzy

 • Sztumski Klub Gier Planszowych Pionkolandia

 • Rebel Centrum Gier

 • Sztumskie Centrum Kultury

3. Uczestnicy

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjum województwa pomorskiego

4. Terminy

 • Zgłoszenia szkół do konkursu od 2 kwietnia do 30 kwietnia 2012 r. (szczegóły w podpunkcie #5 regulaminu).

 • 1-7 maja 2012 r. otrzymanie pakietu do przeprowadzenia konkursu (regulamin, gra Cubes Story, plakat).

 • Etapy szkolne od 7 maja do 25 maja 2012 r. - składnie prac do opiekuna konkursu.

 • Rozstrzygnięcie etapu szkolnego od 28 do 30 maja 2012 r. (powołanie komisji oceniającej, wyłonienie 3 najlepszych prac).

 • 4-8 czerwca 2012 r. nadesłanie najlepszych pracy (pierwsze, drugie i trzecie miejsce w etapie szkolnym) na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub poprzez formularz dostępny na stronie www.pionkolandia.sztum.net.

 • Podsumowanie konkursu i finał 22 czerwca 2012 w Sztumie (aula Sztumskiego Centrum Kultury) - szczegóły w punkcie #8.

5. Zgłoszenia i rejestracja

 • Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.pionkolandia.sztum.net .

 • Ilość szkół biorących w konkursie: 70 (35 szkół podstawowych i 35 gimnazjalnych. W przypadku zgłoszenia zespołu szkół, gdzie znajduje się szkoła podstawowa i gimnazjalna, jest on traktowany jako jedna szkoła.

 • Po przekroczeniu limitu szkół, dalsza rejestracja nie będzie możliwa.

 • Liczy się kolejność zgłoszeń.

 • Lista szkół przyjętych do konkursu zostanie ogłoszona na stronie (aktualizacja, co 24 godzin).

 • Nauczyciel zgłaszający szkołę zostaje koordynatorem konkursu.

6. Zasady udziału w konkursie

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjum.

 • W konkursie można wziąć udział indywidualnie.

 • Praca powinna być napisana samodzielnie i zapisana w wersji elektronicznej. Opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, nazwą, adresem, numerem kontaktowym szkoły oraz opiekuna ucznia.

 • Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania na temat "Jeden dzień z życia ucznia" z wykorzystaniem wylosowanych ilustracji z kostek Cubes Story (Uczniowie rzucają 9-cioma kostkami i zapisują na kartce wylosowane rysunki, prace piszą w domu i oddają w ustalonym przez nauczyciela terminie).

 • Opowiadanie powinno zawierać od 180 do 200 wyrazów.

 • Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej za pomocą formularza zamieszczonego na stornie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 • Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie www.pionkolandia.sztum.net i www.storycubes.rebel.pl.

 • Zgłoszenie w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na opublikowanie pracy na stronie internetowej oraz w prasie.

 • Autorzy trzech najlepszych prac z każdej szkoły otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.

7. Zadania koordynatora konkursu

 • Przeprowadzanie konkursu (podpunkt #9 regulaminu).

 • Powołanie 2 - 3 osobowej komisji oceniającej prace uczniów.

 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i formularza do etapu wojewódzkiego.

 • Przyjazd wraz z uczniami na podsumowanie i odbiór nagród (22 czerwca 2012 r. - Sztum).

8. Podsumowanie konkursu i finał 22 czerwca 2012 - Sztum

 • Miejsce: Sztumskie Centrum Kultury ul . Reja 13

 • Czas: 9:00-12:00

 • W programie:
  - Konferencja dla nauczycieli ?Gry planszowe w edukacji?
  - Turniej gier dla uczniów
  - Wybór najlepszej pracy konkursu ocenionej przez niezależnego dziennikarza "Dziennika Bałtyckiego" 
  - Wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów etapów szkolnych (1-3 miejsce) oraz etapu wojewódzkiego.

9. Przebieg konkursu

 • Zawiadomienie uczniów i nauczycieli o rozpoczynającym się konkursie.

 • Przedstawienie regulaminu konkursu.

 • Przyjmowanie zgłoszeń.

 • Powołanie komisji oceniającej prace.

 • Zamknięcie listy uczestników (po upłynięciu wyznaczonego terminu).

 • Rozlosowanie obrazków z kostek (uczniowie zapisują na kartce wylosowane obrazki z 9 kostek). Symbole na kostkach mogą być dowolnie intepretowane

 • Zebranie komisji w celu sprawdzenia prac (komisja sama ustala kryteria oceny i wybiera 3 najlepszą pracę.

 • Wytypowanie laureatów.

 • Ogłoszenie wyników konkursu

 • Przyjazd do Sztumu wraz z uczniami na uroczystą galę.

10. Inne

 • Wszystkie uwagi należy kierować na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. koordynator konkursu Sławek Wiechowski lub Paweł Kurnatowski Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • Mile widziane zdjęcia z konkursu

 • Proszę w formularzu podać dokładny adres szkoły, pod który ma być wysłany pakiet.Poprawiony: poniedziałek, 02 kwietnia 2012 08:23